Inventarisatie bedrijfsleven over DSO / Omgevingsloket

De online bedrijveninventarisatie is afgerond. Het eindverslag is beschikbaar.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de resultaten en mogelijke vervolgstappen, schrijf u in.

Eindverslag

Beschikbaar vanaf 29 augustus

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt een belangrijke rol bij de Omgevingswet. Het DSO*, voor veel partijen beter bekend als het Omgevingsloket*, is het online domein waar onder andere omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd.

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, vervangt het DSO de huidige voorzieningen ruimtelijkeplannen.nl, omgevingsloket online (OLO) en activiteitenbesluit internetmodule (AIMonline).

Bedrijven, overheden, belangen-, branche- en uitvoeringsorganisaties gaan met het DSO / Omgevingsloket werken. We inventariseren daarom op dit platform de eventuele vraag- en aandachtspunten die nog bestaan. Ook horen we graag aan welke oplossingen gedacht wordt. Genoemde partijen gaan tot medio mei op dit platform met elkaar in gesprek om een eenduidig beeld te krijgen hoe het DSO / Omgevingsloket werkt en waar eventuele aandachtspunten zitten.

De inventarisatie is volledig online en bestaat uit onderstaande 4 stappen. Per stap hebben de deelnemers ruim de tijd om hun vragen en zorgpunten in te brengen en om op elkaar te reageren. Per stap wordt de  input van de dialoog verwerkt en wordt een verslag gemaakt, dat bij de volgende stap wordt gebruikt.

Alvast dank voor uw bijdrage aan deze inventarisatie.

 

Roland Willemsen

Implementatiemanager DSO bedrijfsleven
Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Stappenplan

De online dialoog is afgerond. Wilt u op de hoogte worden gehouden over de resultaten en/of een mogelijk vervolg, schrijf u dan in. Dan beschikken we over uw adresgegevens om u te informeren over de resultaten en wanneer een nieuwe stap wordt geopend.

1) Verzamelen

inschrijven

U schrijft u in als deelnemer aan de inventarisatie, zodat we u kunnen informeren over alle stappen en resultaten.

2) Verkennen

vraagstuk en deelnemers

Iedereen kijkt anders naar het vraagstuk. U deelt uw vragen, inzichten, belangen en verwachtingen en u reageert op anderen.

Deze stap is open van 7 maart t/m 20 maart

3) Verrijken

ideeën en oplossingen

Welke ideeën en oplossingen zijn er al voor uw vragen en zorgpunten en welke moeten er volgens u ontwikkeld worden?

Deze stap is open van 4 april t/m 12 mei

4) Voorkeuren

focus aanbrengen

Geef aan wat u de beste ideeën en oplossingen vindt om de vraag- en zorgpunten aan te pakken en/of op te lossen en onderbouw uw keuzes

Deze stap is open van 13 mei t/m 30 mei

Veelgestelde vragen over de inventarisatie

Waarom deze inventarisatie voor het bedrijfsleven?

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, heeft het DSO/Omgevingsloket een vergelijkbaar dienstverleningsniveau als dat van het huidige OLO, AIMonline en ruimtelijkeplannen.nl. Niet alleen de overheid werkt met het DSO; dat doen ook veel partijen uit het bedrijfsleven. We inventariseren op dit platform de eventuele vraag- en zorgpunten die nog bestaan bij het bedrijfsleven. Ook horen we graag aan welke oplossingen gedacht wordt. Bedrijven en overheden gaan tot eind april op dit platform met elkaar in gesprek om samen een eenduidig beeld te krijgen hoe het DSO/Omgevingsloket werkt en waar eventuele zorgpunten zitten.

Hoe werkt deze online inventarisatie?

We vragen uw input in drie verschillende stappen. Elke stap duurt ongeveer twee weken. Aan de hand van vragen starten we de dialoog. Bij iedere stap krijgt u vooral veel ruimte om op andermans input te reageren. U kunt gedurende elke stap meerdere keren op het online platform kijken en reageren op meningen en visies van andere deelnemers. Daarom bent u ook flexibel in de tijd die u in het proces steekt. U kunt in 5 minuten een bijdrage geven, maar ook meer tijd investeren.

Wat gebeurt er met de resultaten van deze inventarisatie?

In de online dialoog met andere belanghebbenden en experts kunt u direct vragen inbrengen en antwoorden ophalen. Daar is de dialoog voor bedoeld.
Per stap wordt een rapport gemaakt, met een FAQ (frequently asked questions). De ingebrachte vragen en zorgpunten worden door de DSO ontwikkelaars en andere betrokken experts beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Indien positief beoordeeld worden zij opgenomen in een planning. Indien zij niet wenselijk of haalbaar zijn dan wordt dat gemotiveerd teruggekoppeld. Op deze wijze optimaliseert het DSO.

Voor de duidelijkheid: de tips, wensen en verbeterpunten die in dit platform aan de orde komen, worden niet automatisch allemaal verzilverd. Het is wel de bedoeling om terug te koppelen waarom een issue wel of niet wordt ingewilligd.

Zijn mijn antwoorden veilig en anoniem?

Uw input geeft u in een afgeschermde en beveiligde omgeving. U geeft bij het inloggen aan wie u bent (naam en emailadres) en van welke organisatie u bent. Alle deelnemers zien alleen namens welke organisatie of sector iemand deelneemt.

Ik heb mij aangemeld, maar ontvang geen bevestigingsmail

Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging. Dit kan een paar minuten tot een uur duren. Krijgt u de e-mail niet? Controleer dan de Ongewenste E-mail of Spam box. Wanneer de e-mail in de Spam box binnen is gekomen raden wij aan de afzender als veilig te markeren in uw e-mail programma, of toe te voegen aan uw contacten. Hiermee voorkomt u dat andere e-mails van ons ook in de Spam belanden.

Ontvangt u geen e-mail in de Spam? Dan is het e-mail adres misschien niet goed gespeld. Probeer u dan opnieuw aan te melden. Ook dan nog geen succes? Neem contact op met de helpdesk [088-3030630] voor ondersteuning.

.

Ik ben met vakantie tijdens (een deel van) de inventarisatie

Het voordeel van dit online proces is dat deelnemen vanaf elke locatie kan en vanaf ieder device, zoals een laptop, tablet of smartphone. Dus ook vanaf uw vakantieadres! De periode per fase is vooraf bekend, zodat u uw eigen moment kunt inplannen.

Als u toch een stap mist dan kunt u op een later moment alsnog aanhaken waar de dialoog zich dan bevindt. Alleen als een fase is afgesloten kunt u niet meer bijdragen.

Wilt u toch na de sluiting van een stap reageren? Bespreek de mogelijkheden via de helpdesk [contact@bedrijvenparticipatie-dso.nl].

Ik kan niet digitaal of online meedoen, is er een alternatief?

Neem contact met ons op, dan kijken we naar een passende oplossing. Dit kan via de helpdesk [contact@bedrijvenparticipatie-dso.nl] voor ondersteuning.

Heeft u technische ondersteuning nodig? Bekijk onze instructievideo’s met uitleg over de dialoogtool, of neem contact op met onze technische helpdesk: [06-55332980]

Verslagen

Hieronder vindt u de verslagen per stap, met een FAQ (Frequently Asked Questions) van alle gestede vragen over het DSO / Omgevingsloket

FAQ over DSO

Beschikbaar vanaf 19 april

Er zijn veel vragen gesteld over de content, de functionaliteit en oefenen met het DSO / Omgevingsloket. Via onderstaande link komt u bij de vragen en de antwoorden van de eerste en tweede tranche vragen.

Verslag Verkennen

Beschikbaar vanaf 28 maart

Verslag Verrijken

Beschikbaar vanaf 13 mei

Verslag Voorkeuren

Beschikbaar vanaf 8 juli

Informatie over het DSO

Wilt u eerst nog meer weten over het DSO en wat de ingebruikname van het DSO betekent, of wilt u eerst oefenen, klik dan hieronder op de directe link naar de site van Aan de slag met de Omgevingswet.

*) DSO en omgevingsloket

Het Omgevingsloket is de plek waar je kunt zien welke regels op een locatie gelden, waar je kunt checken of je een vergunning nodig hebt of melding moet doen en waar je de vergunning meteen kunt aanvragen. Het loket wordt vooral gebruikt door particulieren en ondernemingen die incidenteel vergunningen aanvragen.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Bedrijven zijn bij wet verplicht gebruik te maken van het DSO voor het indienen van omgevingsvergunningaanvragen, meldplichten en informatieplichten ten behoeve van activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het DSO is het Omgevingsloket. Dit is een online digitaal loket waar initiatiefnemers en betrokkenen snel kunnen zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek waar alle digitale informatie daarover samenkomt.

Via het Omgevingsloket kunt u het volgende doen:

 • vergunningen aanvragen, meldingen doen en informatie geven
 • zien welke regels gelden op een locatie, eventueel te filteren op activiteit.
  De omgevingsdocumenten die in het DSO zitten zijn daar de basis voor. Dat zijn bijvoorbeeld omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen, projectbesluiten en programma’s.
 • in de toekomst: informatie vinden over de kwaliteit van de leefomgeving
  Denk bijvoorbeeld aan informatie over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting.

Het DSO vervangt de bestaande loketten Ruimtelijkeplannen.nl, Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Organisaties die zeer frequent vergunningen aanvragen kunnen hun software koppelen aan het DSO via het open stelsel. Zo kunt u de informatie uit het DSO integreren in uw eigen software, uw werkprocessen optimaliseren en omgevingsvergunningaanvragen indienen vanuit uw eigen systeem.

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/kort/

Spelregels tijdens inventarisatie

Fijn dat u wilt bijdragen aan de online inventarisatie DSO/Omgevingsloket. In een veilige omgeving kunnen vragen, zorgen, meningen, antwoorden en visies met elkaar worden gedeeld.

Om die veilige omgeving met elkaar te creëren, zijn de volgende richtlijnen ten aanzien van gedrag, inhoud en vorm van toepassing.

1. Gedrag

We streven naar een constructieve dialoog, waar met respect met elkaar meningen en standpunten worden gedeeld.

De volgende reacties worden verwijderd:

 • Reacties die beledigend zijn ten aanzien godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat;
 • Reacties die niet voldoen aan de fatsoennormen van schriftelijke communicatie, zoals schelden, beledigen, kleineren, etc.;
 • Iemand die zich voordoet als iemand anders.
2. Inhoud

De volgende inhoudelijke bijdragen zijn niet toegestaan; reacties worden verwijderd:

 • Het benoemen van persoons- of andere privégegevens;
 • Niet onderbouwde beschuldigingen (waaronder smaad en laster);
 • Suggestieve opmerkingen t.a.v. een persoon;
 • Persoonlijke berichten;
 • Reacties met commerciële en promotionele inhoud;
 • Berichten die niet on-topic zijn m.b.t. de vraag en de afgeleide discussie.
3. Vorm

De volgende aanpassingen kunnen worden gemaakt:

 • Reacties in enkel hoofdletters wordt gewijzigd in normale letters;
 • Reacties die op een verkeerde plaats staan, worden onder de juiste opmerking geplaatst;
 • Onleesbare teksten worden verwijderd.

Instructies dialoogomgeving

Bekijk de instructievideo’s van Xleap (de dialoogomgeving) voor de verschillende stappen. Dan weet u precies hoe u kunt navigeren in het systeem. De video’s duren slechts 1,5 minuut per video.

Als u problemen ondervindt bij het inloggen in Xleap kunt u telefonisch contact opnemen met onze helpdesk: 06-55332980.

Instructiefilmpje dialoogomgeving